มัสยิดจักรพงษ์

           มัสยิดจักรพงษ์ หรือเรียกว่า “สุเหร่าวัดตองปุ” เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณสมัยรัชกาลที่ 2 จากการกวาดต้อนเชลยศึกจากเมืองปัตตานีผู้มีความสามารถในการทำทองมาไว้ในชุมชนนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู โดยตัวอาคารมีหลังคาโดมสูงตระหง่านด้วยรูปแบบศิลปกรรมอิสลามประยุกต์ที่รวมลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอาหรับที่หาชมได้ยาก มัสยิดจักรพงษ์ถือเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวมุสลิมย่านนี้ โดยช่วงเย็นวันศุกร์หน้ามัสยิดจะมีอาหารอิสลามวางขายให้ชิมกัน และเป็นสถานที่ที่ชาวชุมชนมุสลิมไปปฏิบัติตน ละหมาด และทำพิธีในวันสำคัญของศาสนา

ที่ตั้ง : 70 ตรอกสุเหร่าจักรพงษ์ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : -
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 3, 6, 9, 15, 56, 64, 68
วันเวลาเปิด-ปิด : -
ค่าเข้าชม :  ไม่เสียค่าเข้าชม