บ้านพระยาสุริยานุวัตร

        บ้านสุริยานุวัตร ซึ่งในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เป็นโบราณสถานแห่งชาตินั้น มีประวัติความเป็นมาที่กล่าวได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของตำนานด้านการเศรษฐศาสตร์ของไทย เพราะสถานที่แห่งนี้คือบ้านของ มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร นามเดิมว่าเกิด บุนนาค ท่านได้ชื่อว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกของเมืองไทย ด้วยผลงานด้านการเงินการคลัง เมื่อครั้งท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449 ตราบจนกราบถวายบังคมลาออกจากราชการ ท่านยังได้เขียนหนังสือ "ทรัพย์ศาสตร์" ซึ่งถือเป็นตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของเมืองไทย

ที่ตั้ง : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ :

0-2280-4085

การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย 8, 59, 2, 44ร, 79 โดยลงป้ายหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เวลาเปิดปิด : วันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น
ค่าเข้าชม : ไม่เก็บค่าเข้าชม
แผนที่ : https://goo.gl/maps/htb9pvirFeCL2zrf8