ร้านนางเลิ้งอาร์ต

        ร้านนางเลิ้งอาร์ต จากจุดเริ่มต้นของร้านถ่ายภาพเล็กๆ นางเลิ้งอ๊าร์ตได้พบการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ เมื่อศิลปะตะวันตกเริ่มแพร่ขยายเข้ามาสู่ไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสยุโรปบ่อยครั้ง เป็นผลให้ล็อคเกตจากยุโรปเริ่มเป็นที่นิยมในไทย แต่ในช่วงเวลานั้นไทยยังขาดผู้เชี่ยวชาญในการผลิตจึงต้องสั่งทําถึงฝรั่งเศสหรืออิตาลี คุณอาจกับเพื่อนซึ่งเป็นช่างเฉพาะทางหลายสาขา ทั้งจากฮ่องกง ญี่ปุ่น จึงเริ่มศึกษาและคิดค้นเทคนิคการผลิตล็อคเกตหินด้วยตนเองอย่างจริงจังจนประสบสําเร็จเป็นแห่งแรกของไทย

ที่ตั้ง :     333 ถนนนครสวรรค์ เขตป้อมปราบ , กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 02 282 8157
การเดินทาง : บริการรถประจำทางมีรถผ่านหลายสาย ได้แก่  สาย 5, 10, 53 และปอ. 171  ร้านตั้งอยู่ตรงข้ามกับตลาดนางเลิ้ง  บนถนนนครสวรรค์ แถบตึกฝรั่งสีชมพู
วันเวลาเปิดปิด : เปิดวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 10.00 - 17.00 
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้า
แผนที่ : https://goo.gl/maps/sNH8V3fNZzgqSUh46