วิทยาลัยช่างศิลป์

วิทยาลัยช่างศิลป์ College of Fine Arts cfa.bpi.ac.th สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม สอนศิลปะไทยประเพณี และ ศิลปะร่วมสมัย ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. 

ที่ตั้ง  เลขที่ 60 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ 0 2326 4002 - 4
การเดินทาง

โดยทางรถไฟสายตะวันออก (ลงที่สถานีรถไฟหัวตะเข้)

                              กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ,กรุงเทพฯ – พลูตาหลวง , กรุงเทพฯ - กบินทร์บุรี,

                              กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา,สายชานเมือง รังสิต – หัวตะเข้

                              โดยรถยนต์โดยสารประจำทาง สาย 143, สาย 1013, สาย 151 และ ปอ. 517

                              โดยรถยนต์โดยสารประจำทาง สาย 143, สาย 1013, สาย 151 และ ปอ. 517

วันเวลาเปิดปิด ทุกวันจันทร์-ศุกร์
ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้า