เทียนฟ้ามูลนิธิ

          เทียนฟ้ามูลนิธิ หรือ โรงพยาบาลมูลนิธิเทียนฟ้า เป็นมูลนิธิแห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเกิดจากการการรวมตัวกันของกลุ่มชาวจีน ๕ ภาษา ที่ต้องการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ให้ได้รับการรักษาพยาบาล มีทั้งการรักษาแบบแผนปัจจุบันและแผนจีน ภายในมูลนิธิแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร (พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร) อายุประมาณ 800-900 ปี เป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ซ่ง แกะสลักจากไม้แก่นจันทร์ (ไม้เนื้อหอม) ลงรักปิดทอง ซึ่งชาวพุทธนิกายมหายาน และประชาชนทั่วไปนิยมมาขอพรในด้านของสุขภาพ

ที่ตั้ง 606 เยาวราช แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0-2234-3278
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 1, 4, 25, 40, 53, 73, 73ก, 85, 507, 529, 542
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง
ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม