พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

        เดิมนั้นเป็นพิพิธภัณฑสถานส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 4 ซึ่งจัดเก็บรักษาศิลปะโบราณวัตถุและเครื่องราชบรรณาการ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครขึ้นนับเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อจัดแสดงข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี และชาติพันธุ์วิทยา โดยจัดแสดงตามยุคสมัย คือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุที่จัดแสดง ได้แก่ เครื่องทอง เครื่องถม เครื่องมุก เครื่องดนตรี เป็นต้น นอกจากศิลปะโบราณวัตถุแล้ว ยังมีโบราณสถานคือ พระที่นั่ง และ พระตำหนักบางองค์ ที่เป็นงานสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม และมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม นอกจากศิลปะโบราณวัตถุแล้ว พระตำหนักและพระที่นั่งบางองค์นายในพิพิธภัณฑ์ เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์พระที่นั่งมังคลาภิเษก พระตำหนักแดง ศาลาลงสรง ฯลฯ ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มีความลงตัวอันโดดเด่นและงดงามอย่างยิ่ง

 

ที่ตั้ง :

ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

เบอร์ติดต่อ 0-2224-1333
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทางสาย 3, 6, 9, 15, 19, 30, 32, 33, 53, 59, 64, 65, 70, 80, 84, 123, 165, ปอ. 3, 

 

ปอ.6, ปอ.7, ปอ.39, ปอ.80, ปอ.91, ปอ.พ.8

วันเวลา เปิด-ปิด :

ปิดวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

เปิดวันพุธ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 –  16.00 น.

 

วันเสาร์-อาทิตย์ จะมีมัคคุเทศก์อาสาสมัคร นำชมตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น.

ค่าเข้าชม :

คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท

 

เด็ก นักเรียน นักศึกษา (ในเครื่องแบบ) ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่น ไม่เสียค่าเข้าชม