พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์

             เดิมเคยเป็นโรงกษาปณ์ที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 ถูกสร้างตามแบบของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันเป็นสถานที่แสดงผลงานทางศิลปะระดับชาติ มีห้องจัดแสดงจิตรกรรมไทยประเพณี ห้องจัดแสดงศิลปะไทยแบบตะวันตก ห้องประติมากรรม ห้องเฉลิมพระเกียรติ ห้องจัดแสดงนิทรรศการจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ เป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและการจัดแสดงผลงานทั้งศิลปะแบบไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัยของศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศ ทั้งประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสม ฯลฯ และมีการจัดกิจกรรมศิลปะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนิทรรศการหมุนเวียนที่น่าสนใจมากมาย

ที่ตั้ง : 4 ถนน เจ้าฟ้า แขวง ชนะสงคราม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-2224
การเดินทาง: รถโดยสารประจำทาง สาย 9, 15, 19, 32, 33, 53, 64, 65, 3, 32, 43, 53,64, 80, 123, ปอ.7, ปอ. 80 และ ปอ.91
วันเวลาเปิด-ปิด : วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม : ชาวไทย 30 บาท / ชาวต่างชาติ 200 บาท