พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ช้างต้น

        เดิมเป็นโรงช้าง สำหรับช้างต้นหรือช้างเผือกที่ขึ้นระวางเป็นช้างหลวงของพระมหากษัตริย์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 และอีกหลังหนึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 7 ภายในเก็บรักษาโบราณวัตถุเกี่ยวกับช้างต้น อาทิ งาของช้างต้นในรัชกาลต่าง ๆ หนังช้างเผือกดอง เครื่องราง มีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความเชื่อ พระราชพิธีสมโภชช้างต้น รายนามของช้างต้นในรัชกาลปัจจุบัน และช้างต้นจำลองขนาดเท่าช้างจริง

ที่ตั้ง : 16 ซอย อู่ทองใน แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 0-2282-3336
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 18 28ร 125ร 515 539ร
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม : 5 บาท ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ