พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด

           เป็นสถานที่แห่งแรกในประเทศไทยที่เจ้าของบ้าน คือ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต และหม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ได้เปิดบ้านซึ่งหลายคนรู้จักในนาม "วังสวนผักกาด" ให้บุคคลภายนอกเข้าชมในขณะที่ท่านเจ้าของยังคงใช้เป็นที่พำนักนับแต่ พ.ศ. 2495 เป็นต้นมา ทรงรวบรวมศิลปะ และโบราณวัตถุอันล้ำค่าที่สืบทอดมาจากต้นราชสกุลบริพัตร และศิลปะ โบราณวัตถุชิ้นสำคัญอื่นๆ ของทั้งชาติไทย และของโลกไว้อีกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งได้จัดแสดงโบราณวัตถุของไทยหลายยุคหลายสมัย อย่าง ทราราวดี, ลพบุรี, สุโขทัย, อยุธยา และรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังจัดแสดงห้องเครื่องดนตรีไทย พิพิธภัณฑ์โขน

ที่ตั้ง : ถนนศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 2246-1775-6 ต่อ 229, 0-2245-4934
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 14, 72
  รถไฟฟ้า BTS : สถานีพญาไท
วันเวลา : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้น วันที่ 8 มีนาคม และ 5 ธันวาคม ของทุกปี
ค่าเข้าชม : คนไทย 50 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท