พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

            จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ภาพถ่าย เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีห้องศาลาเฉลิมกรุงจัดฉายวีดิทัศน์และภาพยนตร์ ทั้งภาพยนตร์ฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่ 7 และภาพยนตร์เก่าร่วมรัชสมัย ซึ่งทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และหาชมได้ยาก โดยจำลองบรรยากาศการชม ภาพยนตร์ในศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสสมโภชพระนครอายุครบ 150 ปี ในปี พ.ศ. 2475 และพระราชทานชื่อโรงภาพยนตร์

ที่ตั้ง : ตึกโยธาธิการ หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์ติดต่อ : 0-2280-3413
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 2, 15, 25, 44, 47, 59, 60, 39, 44, 59, 79, 511, 512
  เรือโดยสารคลองแสนแสบ : ท่าเรือผ่านฟ้า
วันเวลาเปิด-ปิด : วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ยกเว้นวันสงกรานต์และวันปีใหม่
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม