พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

            ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งพระราชวังหลัง ต่อมามีการสร้างสถานีรถไฟธนบุรี และโรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งเป็นพื้นที่ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนบางกอกน้อย โดยได้อนุรักษ์อาคาร และสถาปัตยกรรมที่สวยงามไว้ และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ทางด้านประวัติศาสตร์การแพทย์ การก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราช และโรงเรียนแพทย์แห่งแรก การพัฒนาวิทยาการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราชทั้งแผนปัจจุบัน และแผนไทย กับประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของพื้นที่วังหลัง-บางกอกน้อย ที่มีเรื่องราวยาวนานมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ด้วยหลักฐานสำคัญ อาทิ ศาสตราวุธของกรมพระราชวังหลัง ฐานป้อมพระราชวังหลัง เรือไม้ขนาดใหญ่ เครื่องถ้วยโบราณ ฯลฯ โรงภาพยนตร์ 4D และเรียนรู้ วัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตชุมชนจำลอง

ที่ตั้ง : ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์ติดต่อ : 02-419 2600 ext. 2601, 2618, 2619
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย 57, 81, 146, 149, 157
  เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่ารถไฟ
  เรือข้ามฟาก ท่าพระจันทร์-วังหลัง, ท่าพระจันทร์-รถไฟ, ท่าช้าง-วังหลัง
วันเวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์, วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 17.00 น.
  หยุดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม : เด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) 30 บาท เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. เข้าฟรี
  ผู้ใหญ่ 100 บาท ชาวต่างชาติ 300 บาท (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 16.00 น.)