พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

           จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 บนอาคารชั้นเดียวซึ่งเคยเป็นสถานีตำรวจรถไฟ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แรงงานแห่งแรกในประเทศไทยและได้เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าชม พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของขบวนการแรงงานไทยและวิถีชีวิตของลูกจ้างคนงานไทย และให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เอกสาร งานเขียน เทปบันทึกเสียง และวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของแรงงานไทยจำนวนมากที่ลึกซึ้งมาก โดยได้รวบรวมด้วยความยากลำบากและเก็บรักษาไว้เพื่อให้เป็นมรดกสำหรับคนรุ่นหลัง เรียกได้ว่าทำให้เราได้รู้ประวัติของแรงงานไทยตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันว่าเป็นมาอย่างไร

ที่ตั้ง : 503/20 ถนนมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ : 0-2251-3173
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง 14, 54, 73, 77
  รถไฟฟ้า BTS : สถานีพญาไท
  รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT :  สถานีเพชรบุรี
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดวันพุธ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม (หากเข้าชมเป็นหมู่คณะโปรดแจ้งล่วงหน้าเพื่อจัดเจ้าหน้าที่นำชม)