พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร (สามเสนใน)

          จัดแสดงประวัติการไปรษณีย์ไทย ตราไปรษณียากร และแผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดแรกจนถึงปัจจุบัน ขั้นตอนการจัดสร้างและวิธีการพิมพ์ตราไปรษณียากรไทย ภาพร่างต้นแบบตราไปรษณียากร ฯลฯ ในพิพิธภัณฑ์มีพื้นที่กว่า 400 ตรม. มีการจัดแสดงหลายส่วนคือ ส่วนนิทรรศการหวุนเวียน ส่วนห้องสมุดตราไปรษณียากร ส่วนให้บริการจำหน่าย และรับสมัครสมาชิก และส่วนที่น่าสนใจคือ ส่วนนิทรรศการ มีการแสดงประวัติ วิวัฒนาการของกิจการไปรษณีย์และแสตมป์ แสตมป์ไทยตั้งแต่ชุดแรกจนถึงปัจจุบันซึ่งนับได้เกินกว่า 700 ชุด

ที่ตั้ง : ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ :   0-2271-2439
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 8, 26, 29, 39, 44, 52, 55, 77, 90, 503, 510
  รถไฟฟ้า BTS : สถานีสะพานควาย
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดวันพุธ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม