พิพิธภัณฑ์มด

            จัดแสดงวิวัฒนาการของมด ตัวอย่างมดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศอื่นๆ รวมทั้งในประเทศไทยด้วย ซึ่งมีมากกว่า 800 ชนิด การจัดแสดงเป็นการจัดแสดงแบบเชิงประยุกต์ (applied museum) ภายใต้แนวคิดใหม่เพื่อคนทุกวัย มุ่งเน้นการนำไปใช้ ประโยชน์มากกว่าการเก็บรวบรวมตัวอย่าง เช่น มดกับมนุษย์ มดกับสิ่งแวดล้อม มดกับระบบนิเวศ มดกับวิถีชีวิตคนไทย เป็นต้น โดยมีตัวอย่างแห้ง รังมด ภาพถ่าย การจำลองถิ่นอาศัย และการเลี้ยงมดจริง เป็นต้น

ที่ตั้ง : ชั้น 2 ตึกวินิจวนันดร ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 09-1881-2050
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 8, 126, 545
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (สำหรับวันหยุดต้องติดต่อเป็น กรณีพิเศษ)
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม