พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

            จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2495 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมและเก็บรักษาอากาศยาน อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่เคยใช้ในกองทัพอากาศ ตลอดจนบริภัณฑ์ประจำตัวนักบิน เครื่องแบบพัสดุ และเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบิน ทั้งรูปภาพ จดหมายเหตุ โดยเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นตำนานของกองทัพอากาศ นำมาจัดแสดงให้ผู้คนได้เข้าชม

ที่ตั้ง : ถนนพหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์ติดต่อ : 0-2534-1853, 0-2534-1764
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 34, 39, 114, 356, ปอ.3, ปอ.21, ปอ.22, ปอ.24, ปอ.25, ปอ.34, ปอ.39, ปอ.114,
  ปอ.356, ปอ.522
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม