พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่ กระทรวงกลาโหม

          ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าและด้านข้างของกระทรวงกลาโหม เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดงปืนใหญ่ที่เคยผ่านสงครามต่างๆ มาแล้วในอดีตมากกว่า 40 กระบอก โดยเรียงลำดับหมวดหมู่ตามอายุและยุคสมัยของปืน เริ่มจากปลายกรุงศรีอยุธยา ธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร์ เช่น ปืนนารายณ์สังหาญ ปืนพญาตานี ปืนพลิกพสุธาหงาย ปืนพิรุณแสนห่า ฯลฯ" และปืนชุดที่ทำจากฝรั่งเศส เป็นต้น

ที่ตั้ง : ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์ติดต่อ : 0-2225-8262
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 1, 3, 6, 9, 15, 19, 25, 30, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 59, 60, 64, 65,
  70, 80, 82, 91, 123, 201, 203
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30
ค่าเข้าชม :   ไม่เสียค่าเข้าชม