พิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและเลียนแบบติลลิกี แอนด์กิบบินส์

             เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในบริษัทติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ เมื่อปีพ.ศ.2532 ที่รวบรวมสินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบไว้หลากหลายประเภท ทั้งสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และสินค้าฟุ่มเฟือย ที่ได้มาจากการจับกุม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เครื่องหนัง และเครื่องสุขภัณฑ์ ปัจจุบันมีสินค้าปลอม และเลียนแบบสะสมไว้ประมาณ 1,500 ชิ้น ซึ่งเข้ามามีบทบาทช่วยให้ความรู้แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นไปที่เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีความด้านนี้ เช่น ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศุลกากร เป็นต้น เพื่อให้แยกแยะได้ว่าสินค้าใดเป็นของจริง สินค้าใดทำปลอมหรือทำเลียนแบบ ผิดกฎหมายข้อไหนอย่างไร นอกจากนี้ยังสามารถชมผ้าสะสมของบริษัทติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองและ ผ้าหายากของชนกลุ่มไตที่บริษัทใช้ตกแต่งสำนักงาน ผ้าทุกผืนมีเลขทะเบียน ถูกเก็บรักษาดูแลอย่างดี มีการจัดแสดงผ้าหมุนเวียนทุกหกเดือน

ที่ตั้ง : บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 20-26
  เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์ติดต่อ : 0-2653-5555
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 14, 22, 35, 77, 89, 102, 180, 195, 205, 519
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 น., 17.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม