บ้านบางกอกดอลล์ และตุ๊กตานานาชาติ

           ก่อตั้งโดยคุณหญิงทองก้อน จันทวิมล เมื่อปี พ.ศ. 2499 หลังจากกลับจากเรียนประดิษฐ์ตุ๊กตาจากโรงเรียนโอซาวาดอลล์ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นสถานที่จัดแสดง และโรงงานผลิตตุ๊กตาชนิดต่างๆ ตุ๊กตาที่ประดิษฐ์ออกมามีความเป็นเอกลักษณ์แบบไทย การผลิตจะทำด้วยมือทุกขั้นตอนโดยใช้วัสดุภายในประเทศเป็นหลัก และเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดตุ๊กตาพื้นเมืองนานาชาติครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2521 ที่ประเทศโปแลนด์ นอกจากนี้แล้วภายในโรงงาน มีห้องหนึ่งจัดแสดงตุ๊กตาที่ได้มาจากทั่วโลก จำนวนประมาณ 400 ตัว ซึ่งใช้เวลาสะสมเป็นเวลานาน

ที่ตั้ง : ซ.รัชฏภัณฑ์ (หมอเหล็ง) ถ.ราชปรารถ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์ติดต่อ : 0-2245-3008
การเดินทาง :   รถโดยสารประจำทาง สาย : 13, 14, 54, 62, 63, 72, 73, 74, ปอ.13, ปอ.15, ปอ.62, ปอ.72, ปอ.73, ปอ.พ20
วันเวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30-17.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม