พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่1 (จตุจักร)

         สืบเนื่องจากโครงการในพระราชปรารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้อย่างเพลิดเพลินของเด็กไทย และจากกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครจึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการ 3 หลัง พร้อมลานกิจกรรมกลางแจ้งซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2544 บนพื้นที่ 5 ไร่ ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา

ที่ตั้ง : สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถนนกำแพงเพชร 3 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์ติดต่อ : 0-2272-4500
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 3, 8, 26, 29, 34, 39, 44, 52, 59, 104, 145, 524
  รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีหมอชิต
  รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : ลงสถานีหมอชิต
วันเวลาเปิด-ปิด : วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม