หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

            สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2537 กลุ่มศิลปินร่วมสมัยแห่งประเทศไทยนับพันคนได้จัดแสดงผลงานที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเห็นว่ามีศิลปินมากพอที่ควรจะมีการจัดสร้างหอศิลป์ขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่รองรับในการแสดงผลงาน และเก็บรักษาผลงานในอดีตและประวัติศาสตร์ รวมถึงเป็นที่รวมกลุ่มศิลปิน เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิด แนวการทำงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาของวงการศิลปะในบ้านเมืองนี้ ทางกรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้ดำเนินการก่อสร้างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม โดยภายในอาคารจัดทำเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ห้องสมุดประชาชน ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องอเนกประสงค์ 300 ที่นั่ง ร้านค้า รวมไปถึงโรงภาพยนตร์ และโรงละครขนาด 222 ที่นั่ง

ที่ตั้ง : บริเวณสี่แยกปทุมวัน ตรงข้ามห้างมาบุญครอง และ สยามดิสคัฟเวอรี่
เบอร์ติดต่อ : 0-2214-6630–8
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 15, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 47, 48, 50,54, 73, 73ก, 79, 93, 141, 159, 204, ปอ.501, ปอ.508 และ ปอ.529
  รถไฟฟ้า BTS : สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
วันเวลาเปิด-ปิด : วันอังคาร - เสาร์ (หยุดอาทิตย์-จันทร์) เวลา 9.30 น. - 18.30 น.
ค่าเข้าชม : ไม่ค่าเข้าชม (ยกเว้นการจัดกิจกรรม และการแสดงเป็นกรณีพิเศษ)