ศาลาเฉลิมกรุง

              โรงมหรสพพระราชทานอันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสฉลองพระนครครบรอบ 150 ปี ประกอบกิจการ ด้านการแสดง ละคร ภาพยนตร์ และดนตรี จนประสบความสำเร็จโดยได้รับการตอบรับอันดีเยี่ยม จากประชาชนทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคคลในวงการแสดงทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมมหรสพครบทุกรูปแบบทั้งการแสดงหน้าม่าน ละคร ภาพยนตร์ โขน และดนตรี ให้ประชาชนได้ชมกัน

ที่ตั้ง : 66 ศาลาเฉลิมกรุง ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เบอร์ติดต่อ : 0-2224-4499, 0-2225-8757 ต่อ 8, 0-2623-8148 ต่อ 9
การเดินทาง : รถเมล์ประจำทาง 6, ปอ.6, 8, 12, 19, 25, 42, 43, 48, 53, 73, 73 ก, ปอ.507, ปอ.508, 529
  รถไฟใต้ดิน MRT : สถานีหัวลำโพง (ต่อ รถเมล์สาย 1, 25, 73, 73ก,ปอ.507)
  รถไฟฟ้า BTS : สถานีสยาม (ต่อ รถเมล์สาย 25, 48, ปอ.48, ปอ.508)
วันเวลาเปิด-ปิด : จันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม : สามารถซื้อบัตรได้ที่จุดจำหน่ายบัตรศาลาเฉลิมกรุงได้ในราคาปกติ 400 บาท