อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

        สร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้อนุรักษ์อาการเก่าในย่านนิวาสสถาน เดิมครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในอุทยานมีภาพแกะสลักแผ่นหินทรายแสดงพระราชกรณียกิจใน ท้องถิ่นทุรกันดารและกระบวนแห่งไหว้สาแม่ฟ้าหลวง มีส่วนจำลอง "บ้านเดิม" ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตกแต่งภายในตามหนังสือ "แม่เล่าให้ฟัง" พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ มีอาคารพิพิธภัณฑ์ 2 หลัง แสดงพระราชกรณียกิจและพระราชประวัติ พร้อมของใช้ส่วนพระองค์

 

ที่ตั้ง : ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ซอย 3 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0-2437-7799 / 0-2439-0902
การเดินทาง : 

รถโดยสารประจำทาง สาย : 6, 42, 43

 

เรือ (เฉพาะเรือท่องเที่ยว) : ขึ้นที่ท่าเรือศาลาทรงจีน (ศาลเจ้าพ่อกวนอู)

เวลาเปิด-ปิด :

ทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น. และส่วนพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมเวลา 08.30 – 16.30 น. (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม