นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

           ศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชัน ในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning) โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 9 ห้องจัดแสดง นอกจากนิทรรศการแล้ว ยังมีพื้นที่สำหรับนิทรรศการหมุนเวียน (Event Hall) ที่บริเวณโถงชั้น 1 เพื่อให้บริการแก่สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน ในการใช้จัดกิจกรรม หรือนิทรรศการทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนบริการห้องสมุด ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก อาหารเครื่องดื่ม

ที่ตั้ง : ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0-2621-0044
การเดินทาง: รถโดยสารประจำทาง สาย : 2, 12, 15, 42, 44, 47, 56, 59, 60, 68, 70, 79,82, 157, 169, 171, 503, 509, 511, 556
  เรือด่วนคลองแสนแสบ : ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
วันเวลาเปิด-ปิด: เปิดบริการ วันอังคาร – อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เปิดตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.
ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ ราคา100บาท (ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ)
  เด็ก (ความสูงไม่เกิน120เซนติเมตร) เข้าชมฟรี
  นักเรียน/นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) ในเครื่องแบบ/แสดงบัตรเข้าชมฟรี
  ภิกษุสามเณรผู้พิการ และผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปีขึ้นไป) เข้าชมฟรี