พิพิธภัณฑ์บ้าน ม.ร.ว. ศึกฤทธิ์ ปราโมท

         บ้านหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ หรือ บ้านซอยสวนพลู กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ประเภทบ้านบุคคลสำคัญ และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อน โดยเป็นบ้านเรือนไทยของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ปูชนียบุคคลท่านหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยทั้งด้านการเมือง และศิลปะ เป็นหมู่เรือนไทยที่เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยเรือนไม้สักขนาดต่างๆ กัน ๕ หลัง หอนก และหอพระ มีนอกชานเชื่อมถึงกันตลอด ชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่ง มีศาลาไทยหลังใหญ่หน้าบ้านแยกไปจากกลุ่มเรือน ที่เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ

ที่ตั้ง : ซอยพระพินิจ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0-2286-8185
การเดินทาง: รถโดยสารประจำทาง สาย 8, 44, 67, 92, 97, ปอ.44, ปอ.157, ปอ.509,ปอ.538
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม : ค่าเข้าชมคนละ 50 บาท