บ้านหมอหวาน

"บำรุงชาติสาสนายาไทย" หรือ "บ้านหมอหวาน" ก่อตั้งโดย หมอหวาน รอดม่วง แพทย์แผนโบราณที่มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 5 - 8 (พ.ศ. 2413 – พ.ศ. 2488) เดิมหมอหวานตั้งบ้านเรือนอยู่ที่แยกถนนอุณากรรณ (ถนนเจริญกรุงในปัจจุบัน) ต่อมาย้ายมาอยู่ใกล้แยกเสาชิงช้า หรือที่ตั้งในปัจจุบัน โดยเป็นอาคารเก่าแก่สไตล์  โคโลเนียล ที่เป็นทั้งบ้านและสถานที่ปรุงยาแผนโบราณของหมอหวาน ที่สืบต่อกันมากกว่า 4 ชั่วอายุคน โดยภายในตัวอาคารยังคงเต็มไปด้วยโบราณวัตถุนานาชนิด ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาในอดีต ตลอดจน ยาหอมโบราณ กว่าร้อยปีทั้ง 4 ตำรับของหมอหวาน ซึ่งเคยได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต แต่ก็ยังคงได้รับการถ่ายทอดทั้งกรรมวิธีและกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมด้วยเครื่องมือโบราณที่ใช้ในการปรุงยาขายให้กับลูกค้าที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี

ที่ตั้ง :

เลขที่ 9 ซอยเทศา ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ :

0-2221-8070

การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทางสาย : 12, 35, 42, 508

วันเวลาเปิด-ปิด :

เปิดบริการ วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

ค่าเข้าชม :

ไม่เสียค่าเข้าชม (กรณีเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ต้องประสานงานล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน)