สถานีดับเพลิงบางรัก

สถานีดับเพลิงบางรัก หรือ “ศุลกสถาน” ได้รับการออกแบบและสร้างในปี พ.ศ.2433 โดยนายโจอากิโนกรัซซี (Gioachino Grassi) นายช่างในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมสถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นกรมศุลกากรที่เก็บ “ภาษีร้อยชักสาม” ซึ่งเป็นที่เก็บภาษีในช่วงต่อจากแรกเริ่มสมัยรัชกาลที่ 4 สมัยที่ประเทศไทยทำสนธิสัญญากับชาวต่างชาติที่เราคุ้นเคยว่า “สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง” ดังนั้นอาคารหลังนี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคาร โรงเก็บภาษี การเกิดขึ้นของโรงเก็บภาษีนี้เองได้ทำให้ย่านพื้นที่อาคารข้างเคียง  ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของซอยเจริญกรุง 36 ได้ถูกเรียกกันอย่างติดปากในสมัยนั้นว่า “ตรอกโรงภาษี” ซึ่งภายหลังต่อมาได้มีการเกิดขึ้นของอาคารสถานทูตฝรั่งเศสพร้อมๆ กับโบสถ์วัดอัสสัมชัญ ในบริเวณใกล้เคียงนับเป็นหนึ่งในอาคารที่ทันสมัยที่สุด ในยุคสมัยนั้นเลยทีเดียวกระทั่งกาลเวลาล่วงเลยมาจนปีพ.ศ.2502 สถานที่แห่งนี้ถูกปรับบทบาทเป็นที่ทำการของสถานีตำรวจดับเพลิงบางรัก และอยู่ในความดูแลของกองตำรวจดับเพลิงมาจนถึงปัจจุบัน

สถานีดับเพลิงบางรัก เป็นอาคารอายุเก่าแก่ 120 ปี ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอ-ปัลลาเดียน (Neo-Palladion) ที่ผสมผสานศิลปะโรมันและความคลาสสิก เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยความอาร์ตของสถานที่แห่งนี้ ทำให้ตึกร้างกลายเป็นสถานที่ที่ใครหลายๆ คน นิยมไปถ่ายภาพ Pre Wedding และถ่ายภาพแนวศิลปะ ที่แฝงไว้ด้วยความขลังของตึกร้างหลังนี้

 

ที่ตั้ง :

ซ.เจริญกรุง 36 ถ.เจริญกรุง บางรัก บางรัก กรุงเทพฯ

เบอร์ติดต่อ :

-

การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง สาย : 1, 35, 75, 504 

วันเวลาเปิด-ปิด :

เปิดทำการทุกวัน

ค่าเข้าชม :

ไม่เสียค่าเข้าชม