ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ)

       จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาที่ให้ความรู้ทางเทคโนโลยีอวกาศ โดยภายในโดมท้องฟ้าจำลอง จัดแสดงความรู้ทางดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อค้นหาและพิสูจน์ความลี้ลับของจักรวาล ด้วยเครื่องฉายดาว และสื่อนิทรรศการดาราศาสตร์ นอกจากนี้ภายในศูนย์ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ อาทิ ไดโนเสาร์ในยุคดึกดำบรรพ์ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมการเรียนผ่านนิทรรศการ การบรรยายสาธิตฯ และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เยาวชนและประชาชน เกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากทดลอง เพื่อนำไปสู่กระบวนการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล

 

ที่ตั้ง : 928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง 2, 8, 25, 26, 29, 38, 39, 40, 44, 48, 52, 55, 77, 90, 503, 510, 511

 

รถไฟฟ้า BTS : สถานีทองหล่อ

วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
ค่าเข้าชม :

เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 30 บาท สำหรับรอบภาษาอังกฤษ (10 โมง วันอังคาร) เด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท