ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

         จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 3 รอบ เพื่อเป็นที่รวบรวมข้อมูลทางด้านมานุษยวิทยา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคมวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะภาษาและ วรรณกรรม ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีเวทีทางวิชาการ เพื่อให้นักวิจัย อาจารย์และนักศึกษา เสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการเผยแพร่ความรู้และผลผลิตสื่อวิชาการ เช่น การสัมมนา การบรรยายความรู้ทั่วไป เรื่องวิชามานุษยวิทยา และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงได้แก่ ห้องพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ห้องพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ทำในประเทศไทย นิทรรศการชาติพันธุ์วิทยาทางโบราณคดี เป็นต้น

ที่ตั้ง : 20 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์ติดต่อ : 0-2880-9429
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 40, 123, 124, 125, 127, 149,146, 28, 66,503, 511, 512, 516, 539, 566
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น.และวันเสาร์ เวลา 09.00 น. -16.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม