สวนสราญรมย์ (พระราชอุทยานสราญรมย์)

           สวนสาธารณะ ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังไปทางทิศตะวันออก เดิมเป็นเขตพระราชอุทยานของพระราชวังสราญรมย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2409 มีทัศนียภาพที่งดงาม มีอากาศบริสุทธิ์ ร่มรื่น รวมทั้งมีความโดดเด่นของโบราณสถาน มีคนมาวิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้าหรือในช่วงเวลาเย็น มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเต้นแอโรบิค ลีลาศ รำกระบองและโยคะ เป็นต้น

ที่ตั้ง : ถนนเจริญกรุง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์ติดต่อ : 0-2221-0195
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 1, 6, 12, 25, 43, 48, 507, 508
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 05.00 น. - 21.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม