สวนลุมพินี

        สวนสาธารณะใจกลางเมืองแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นสวนเอนกประสงค์ โดยเป็นสวนสาธารณะที่รวมไว้ด้วยประโยชน์ใช้สอย เพื่อกิจกรรมนันทนาการหลากหลายที่จัดเตรียมไว้บริการประชาชน โดยเป็นที่ตั้งของศูนย์นันทนาการ สมาคม ชมรมต่างๆ ภายใต้ภาพรวมของการเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งมีเอกลักษณ์ที่ความร่มรื่น ด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่เก่าแก่ปลูกรายล้อมอยู่มากมายท่ามกลางธรรมชาติ และสระน้ำกว้างใหญ่ และเป็นสถานที่เดินเล่นออกกำลังกายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของคนกรุงเทพฯ

ที่ตั้ง : 139/4 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์ติดต่อ : 0 - 2252 - 7006
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 4, 14, 45, 46, 47, 50, 67, 74, 76,107, 109, 115, 141, 505, 507, 544
  รถไฟฟ้า BTS : สถานีศาลาแดง
  รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : สถานีสีลม
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 05.00 น. - 21.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม