สวนสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ฯ

          สวนพฤกษศาสตร์สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2535 ซึ่งในสวนแห่งนี้มีพื้นที่สีเขียวกว้างใหญ่ไพศาล มีสวนพฤกษศาสตร์ สวนไม้มงคล สวนไม้หอม สวนพรรณไม้อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และสวนสำหรับผู้พิการทางสายตาที่มีป้ายอักษรเบรลล์ให้สัมผัส เพื่อฟังเสียงบรรยายถึงพรรณไม้ต่างๆ ภายในสวนมีสระน้ำสร้างเป็นจุดเด่นของสวนที่สื่อความหมายการเฉลิมพระเกียรติด้วยสระน้ำคดเคี้ยวเป็นรูปอักษร  ส  และ S ผสานกัน สื่อถึงพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภันฑ์เด็กแห่งกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 อีกด้วย

ที่ตั้ง : ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
เบอร์ติดต่อ : 08-9536-2741
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 49, 72, 109, 115, 116, 149, 173,507
  รถไฟฟ้า BTS : สถานีหมอชิก
  รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : สถานีจตุจักร
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 05.00 น. - 19.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม