สวนหลวง ร.9

                สวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ โดยมูลนิธิสวนหลวง ร.9 และพสกนิกรชาวไทย พร้อมใจกันสร้างเพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 ภายในบริเวณประกอบด้วย หอรัชมงคล ที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และเครื่องใช้ส่วนพระองค์ และอุทยานมหาราช จุดเด่นของที่นี่ คือ สวนพฤกษศาสตร์ มีการจัดพันธุ์ไม้หลักอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา และยังเป็นที่รวบรวมไม้พันธุ์ต่างๆ ของไทย รวมทั้งไม้ที่หายาก สมุนไพรต่างๆ และยังมีลานสนามกว้างไว้สำหรับจัดกิจกรรมวัฒนธรรมของไทย

ที่ตั้ง : ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์ติดต่อ : 09-2438-2849
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 40, 133, 145, 206, 207
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 05.00 น. - 21.00 น.
ค่าเข้าชม : บุคคล 10 บาท/คน, รถยนต์ 10 บาท/คัน
หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้นำสุนัขเข้าสวน