ชุมชนวัดจำปา

         ชุมชนวัดจำปา เป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่หลังวัดจำปา ความสำคัญของที่นี่นอกจากจะมีบรรยากาศของบ้านสวนริมคลองแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและงานช่างที่เรียกว่า “กลุ่มช่างวัดจำปา” ซึ่งมีฝีมือทั้งด้านงานเขียน งานปั้น งานแทงหยวก งานบายศรี การทำน้ำอบน้ำปรุง และแป้งพวงอีกด้วย อาชีพงานแทงหยวกเป็นงานฝีมือที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงวัฒนศิลป์ (ต่วน ยุวพุกกะ) ช่างหลวงสังกัดกองช่างกระทรวงวัง  ทำให้กลายเป็นที่รู้จักและเรียกขานกันว่า “งานแทงหยวกของชุมชนวัดจำปา” ที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์น่าชม สำหรับใช้ในงานมงคลต่าง ๆ  อาทิ เช่น ใช้ประดับปะรำในงานโกนจุก งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น แม้ในปัจจุบันจะเหลือช่างแทงหยวกไม่กี่คนก็ตาม แต่ชุมชนก็ยังคงอนุรักษ์งานฝีมือไว้เป็นอย่างดี มีเทคนิคและชั้นเชิงงานช่างที่มีเอกลักษณ์ โดยงานแทงหยวกเป็นงานช่างที่ใช้การสลักลวดลายลงบนหยวกกล้วย จุดเด่นอยู่ที่ความอ่อนช้อยของลาย ซึ่งช่างแต่ละสายต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ขึ้นอยู่กับฝีมือช่างที่สืบทอดกันมา รวมถึงระเบียบแบบแผนของการใช้งานแทงหยวกในพิธีต่าง ๆ

ที่ตั้ง : ตำบลฉิมพลี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์ติดต่อ : 08-7036-6322
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 89
เวลาทำการ : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม