พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)

กรุงเทพมหานคร ได้สนองพระราชปรารภดังกล่าว และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) บนพื้นที่ 7 ไร่ ส่วนหนึ่งของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเปิดให้บริการเมื่อวันที 17 สิงหาคม พ.ศ.2544 หลังจากเปิดดำเนินการไปแล้ว 9 ปี กรุงเทพมหานคร ได้ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เด็ก ให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยภายใต้แนวคิด “Learning for Young Creative Mind” ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ (Method of Learning) ที่มีแรงจูงใจ (Motivation) ทีหลากหลาย สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก โดยคัดสรรสาระความรู้ที่เหมาะสมเพื่อบ่มเพาะจิตสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น

ที่ตั้ง : สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-272 4500, 02-272 4501
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง : 3, 8, 26, 29, 34, 39, 44, 52, 59, 63, 104, 134, 136, 138, 145, 524 

 

รถไฟฟ้า BTS : สถานีหมอชิต

 

รถไฟฟ้า MRT : สถานีจตุจักร

วันเวลาเปิด-ปิด : วันอังคาร-วันอาทิตย์(หยุดทุกวันจันทร์) เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
ค่าเข้าชม :

ไม่เสียค่าเข้าชม