พิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

   เรือนหลังนี้ ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานโครงการบูรณะพระอาราม และท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน รองประธานโครงการฯ ได้มีจิตศรัทธาถวายให้วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เพื่อดำเนินการสร้างเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สักทอง (GoldenTeak Museum)  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ เป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพ.ศ. 2549 และเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาในปี พ.ศ. 2550

 

  โดยภายในเรือนไม้สักแห่งนี้ ได้จัดทำเป็นแหล่งการเรียนรู้และศึกษาเรื่องราวของ สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์ ในรูปแบบของหุ่นขี้ผึ้ง (ไฟเบอร์กลาส) จำนวน 18 พระองค์ และพระอริยสงฆ์ 18 รูป เพื่อการศึกษาคุณธรรมจากประวัติขององค์พระสังฆราช และได้กราบไหว้บูชา ห้องด้านขวา ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

ที่ตั้ง : วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เลขที่ 90 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0-2281-2430, 081-3563748
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง 3, 9, 16, 19, 30, 32, 33, 43, 64, 65, 110

 

เรือ : ท่าน้ำเทเวศร์

วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 10.00 น. – 17.00 น.
ค่าเข้าชม :

ค่าเข้าชม 30 บาท พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ผู้สูงอายุ (อายุเกิน 60 ปี) เข้าชมฟรี