ชุมชนวัดเทพากร

           ชุมชนวัดเทพากร ตั้งอยู่บริเวณริมน้ำเจ้าพระยา เดิมเป็นพื้นที่ทำสวนปลูกผลไม้ และเป็นที่ตั้งของวัดเทพากรด้วย คุณสถาพร เลี้ยงสอน และภรรยาทำอาชีพการแสดงโขนและการทำโขนมาก่อน จึงได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมงานฝีมือหัตถกรรมเครื่องประดับโขน ละคร หัวโขน และเครื่องแต่งกายสมัยโบราณ เช่น กำไลข้อมือ กรองคอ เข็มขัด ฯลฯ ด้วยความตั้งใจที่อยากจะอนุรักษ์มรดกไทย และเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาให้แก่นักเรียน และผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อที่จะได้มีผู้สืบทอดงานศิลปหัตถกรรมชนิดนี้ต่อไป

ที่ตั้ง : ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0-2435-7573
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 18, 110, 170, 175, 203
เวลาทำการ : กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
ค่าเรียน : เรียนฟรี ค่าอุปกรณ์เริ่มต้นที่ประมาณ 300 บาท