พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี แต่เดิมเป็นอู่เรือเก่า  ได้รับการปรับปรุงขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อ พุทธศักราช 2517  จัดแสดงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9  เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ พร้อมทั้งเรือที่มีโขนเรือ 4 ลำ ประกอบด้วย  เรือเอกชัยเหินหาว  เรือครุฑเหินเห็จ  เรือกระบี่ปราบเมืองมาร และเรืออสุรวายุภักษ์

          นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของกระบวนเรือพระราชพิธี ความสำคัญและอื่นๆ  ผู้สนใจสามารถมาเยี่ยมชมศึกษาได้ทั้งทางเรือ (ทางน้ำ) ทางบก (ทางรถยนต์)  หรือเลือกศึกษาข้อมูลนิทรรศการ  สื่อ สภาพแวดล้อมจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี จากพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Virtual Museum  เพียงท่านคลิกที่ภาพที่ปรากฏ หรือใช้โปรแกรมอ่านสัญลักษณ์ QR Code  ก็จะได้เห็นสื่อที่นำเสนอภาพจริง และองค์ความรู้ที่จะทำให้ท่านเข้าใจในเรือพระราชพิธีมากยิ่งขึ้น

ที่ตั้ง : 80 1 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-424-0004
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง 19, 57, 79, 80, 81, 91, 127, 146, 149

 

นั่งเรือข้ามฟาก จากสถานีรถไฟบางกอกน้อย

วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 9.00-17.00 น. ปิดวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์
ค่าเข้าชม :
  • คนไทย 20 บาท
  • ชาวต่างประเทศ 100 บาท
  • บัตรรวม คนไทย 60 บาท ชาวต่างประเทศ 350 บาท (บัตรรวม สามารถเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์)
  • สำหรับนักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ  พระภิกษุสามเณร  และนักบวชในศาสนาต่างๆ เข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม