วัดเครือวัลย์ วรวิหาร

วัดเครือวัลย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดผ้า พระกฐินอยู่เสมอ หรือบางครั้งได้พระราชทานให้พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จแทนพระองค์ ดังหลักฐานที่ปรากฎว่า     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร นำผ้าพระกฐินหลวงมาทอด ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2442 

ที่ตั้ง : 36 แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์ติดต่อ : 0-2465-3565 , 0-2465-9592
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง : 57

วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 05:00-22:00 น.
ค่าเข้าชม :

ไม่เสียค่าเข้าชม