อนุสารีย์ประชาธิปไตย

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางวงเวียนระหว่างถนนราชดำเนินกลางกับถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย 

ที่ตั้ง : ถนน ราชดำเนินกลาง แขวง วัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์ติดต่อ : -
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง 30, 32, 59, 68, 157, 171, 183, 509

 

รถไฟฟ้า MRT : สถานีสามยอด 

วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 00:00 - 23:59 น.
ค่าเข้าชม :

ไม่เสียค่าเข้าชม