บ้านบางกอกดอลล์ และตุ๊กตานานาชาติ

หลังจากกลับจากเรียนประดิษฐ์ตุ๊กตาจาก โรงเรียนโอซาวาดอลล์ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประดิษฐ์ตุ๊กตาของไทยออกเผยแพร่ โดยคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดตุ๊กตาพื้นเมืองนานาชาติครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2521 ที่ประเทศโปแลนด์ ด้วยเอกลักษณ์และความสวยงามตามแบบไทย ตุ๊กตาของที่นี่จึงเป็นที่รู้จักกันดีของนานาชาติและนักสะสม ตุ๊กตาทั้งหลาย รวมทั้งเป็นโรงงานผลิตที่ทำด้วยมือทุกขั้นตอน ใช้วัสดุภายในประเทศเป็นหลัก ตุ๊กตาแต่ละตัวถูกสรรสร้างอย่างสวยงามและสมจริงด้วยศิลปินฝีมือเยี่ยมหลายท่าน นอกจากคุณหญิงทองก้อน อาทิ หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปัทมจินดา), นายเรวัต เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, นายชิต เหรียญประชา, ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และนายประชุม มะนะ ซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาที่ผลิตด้วย ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาโขน, ตุ๊กตาชาวเขาเผ่าต่างๆ,  ตุ๊กตาแสดงวิถีชีวิตตามชนบทของคนไทย, หัวโขนย่อส่วน, ตุ๊กตาสะท้อนการแต่งกายของไทยในแต่ละสมัย เป็นต้น อีกทั้งจัดแสดงตุ๊กตาที่ได้จากทั่วโลก ทั้งแถบยุโรปอย่างอังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ บัลแกเรีย โปแลนด์ ฝั่งเอเชียจากจีน ญี่ปุ่น รัสเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย และอีกมากมายรวมแล้วกว่า 400 ตัว ซึ่งใช้เวลาสะสมมายาวนาน จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ที่ตั้ง : 85 ซ.รัชฎภัณฑ์ (หมอเหล็ง) ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2245-3008, 0-2245-4532
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง 13, 14, 54, 62, 63, 72, 73, 74, ปอ.13, ปอ.15, ปอ.62, ปอ.72, ปอ.73, ปอ.พ 20

 

รถไฟฟ้า BTS : สถานีพญาไท ทางออกที่4

วันเวลาเปิด-ปิด :

เปิดบริการวันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.

ค่าเข้าชม :

ไม่เสียค่าเข้าชม