พิพิธภัณฑ์ วังสวนผักกาด

ด้วยนิสัยและความรักในการสะสม เสด็จในกรมฯ ทรงรวบรวมศิลปะและโบราณวัตถุอันล้ำค่าที่สืบทอดมาจาก จอมพลเรือ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ) ต้นราชสกุลบริพัตร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี นอกจากนี้ เสด็จในกรมฯ และ "คุณท่าน" ต่างร่วมกันสะสมศิลปะและโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอื่นๆ ของทั้งชาติไทย และของโลกไว้อีกเป็นจำนวนมาก โดยเก็บรวบรวมไว้ ณ วังสวนผักกาด

   ภายในบริเวณวังสวนผักกาด ประกอบด้วยเรือนไทยโบราณ หลัง บางหลังเป็นของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ซึ่งเป็นต้นสกุลทางพระมารดาของทูลกระหม่อมบริพัตรฯ พระราชบิดาของเสด็จในกรมฯโดยแต่ละหลังจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุต่างๆ ได้แก่

 เรือนไทยหลังที่ ชั้นบนจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น พระพุทธรูปสมัยต่างๆ เทวรูปในศิลปะลพบุรี เป็นต้น ชั้นล่างจัดแสดงเครื่องดนตรีไทยของทูลกระหม่อมบริพัตรฯ เช่น กลองโบราณขนาดใหญ่ ซอสามสาย

เรือนไทยหลังที่ จัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของเสด็จในกรมฯ และ "คุณท่าน" เช่น ตะลุ่มและเตียบประดับมุก ตลับงาช้าง ขวดน้ำหอมจากต่างประเทศ เป็นต้นเรือนไทยหลังที่ ชั้นบนจัดแสดงเครื่องเบญจรงค์ เครื่องถมเงิน เครื่องถมทอง ส่วนชั้นล่างเป็น"ห้องอาลีบาบา" จัดแสดงหินสวยงามแปลกทั้งในและต่างประเทศเรือนไทยหลังที่ เป็นห้องพระ ภายในจัดแสดงพระพุทธรูปสมัยต่างๆหน้าห้องพระจัดแสดงบานประตูประดับมุกสมัยอยุธยาตอนปลาย

เรือนไทยหลังที่ ชั้นบนจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและแหล่งโบราณคดีอื่นๆในประเทศไทยส่วนชั้นล่างจัดแสดงหิน เปลือกหอย และซากสัตว์โบราณขนาดเล็กที่อยู่ในหินฟอสซิล 

เรือนไทยหลังที่ เป็นพิพิธภัณฑ์โขน นำเสนอเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวการแสดงโขน ภายในจัดแสดงหัวโขนตัวละครสำคัญในเรื่องรามเกียรติ์ หุ่นละครเล็ก และตุ๊กตาดินเผาแสดงเรื่องราวแต่ละตอนของรามเกียรต์

เรือนไทยหลังที่ จัดแสดงเครื่องถ้วยจากแหล่งเตาต่างๆ เช่น เครื่องสังคโลกจากสุโขทัย เครื่องถ้วยเตาเวียงกาหลงจากเชียงราย เครื่องถ้วยจีน เครื่องเคลือบสีเขียว ศิลปะพม่าเป็นต้น

เรือนไทยหลังที่ จัดแสดงเครื่องแก้วลายทอง เครื่องแก้วคริสตัล เครื่องเงิน และเครื่องลายครามจากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแจกันรูปผักกาดที่เป็นสัญลักษณ์ของวัง

ที่ตั้ง : 352-354 วังสวนผักกาด ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ : 0-2246-1775-6 ext. 226,0-2245-4934
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง 14, 17, 72, 74, 77, 204, 539

 

รถไฟฟ้า BTS : สถานีพญาไท ทางออก 4

วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้น วันที่ 8 มีนาคม และ 5 ธันวาคม ของทุกปี
ค่าเข้าชม :

คนไทย 50 บาท

ชาวต่างชาติ 100 บาท