ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ ณ สวนจำปี

รายการจักรเพชร 7 ย่านน้ำ ช่อง GMM 25
ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ ณ สวนจำปี วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
เป็นสวนจำปีที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร