โรงละครแห่งชาติ

              โรงละครแห่งชาติ หรือ สำนักการสังคีต เป็นโรงละครแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังบวรสถานมงคลเดิม (วังหน้า) ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมธรรมนานาชาติ มีนาฏศิลป์และดนตรีให้ชมตลอดทั้งปี อาทิเช่น โขน ละครพันทาง ละครนอก การแสดงของวงดุริยางค์สากล รวมทั้งการบรรเลงและขับร้องชุดพิเศษ เป็นต้น ด้านสถาปัตยกรรมของโรงละครมีความโดดเด่นด้วยรูปแบบไทยประยุกต์ที่ลงตัว ให้ได้เยี่ยมชมและเข้าชมการแสดงของโรงละครแห่งชาติได้

ที่ตั้ง : ถนนราชินี เชิงสะพาน สมเด็จพระปิ่นเกล้า
เบอร์ติดต่อ : 0-2224-1324
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 15, 19, 30, 32, 33, 39, 43, 53, 59,64, 70, 80, 82, 123, 124, ปอ.507
  เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าพระปิ่นเกล้า, ท่ามหาราช
  เรือข้ามฟาก : ท่าพระจันทร์-ท่ารถไฟ, ท่าพระจันทร์-ท่าช้างวังหลัง
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
ค่าเข้าชม : โปรดโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม