Dog Park (สวนสุนัข) วัชรพล

           Dog Park เป็นสวนสาธารณะสำหรับสุนัขโดยเฉพาะแห่งแรกของประเทศไทย สถานที่เพื่อเอาใจคนรักสุนัขที่ต้องการหาพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับสัตว์เลี้ยงแสนรักซึ่งภายในสวนสุนัขแห่งนี้จะมีศูนย์คัดกรองสุนัข มีอาคารปฏิบัติการสัตวแพทย์ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ และสวนสาธารณะเป็นต้น ให้สุนัขได้ออกกำลังกาย และยังมีทางเดินให้ได้เดินพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

ที่ตั้ง : อยู่ภายในสวนสาธารณะใต้ทางแยกต่างระดับ ปากซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา เขตบางเขน
เบอร์ติดต่อ : 0 - 2222 - 2222
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : B45, ปอ.139, ปอ. 504
เวลาทำการ : ทุกวันเวลา 5.00 น.-21.00
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม (ผู้ใช้บริการต้องนำสุนัขไปลงทะเบียนเพื่อตรวจคุณสมบัติของสุนัข)