วัดสุวรรณ

             วัดสุวรรณ เดิมมีชื่อว่า “วัดสุวรรณอุบาสิการาม” แต่ภายหลังได้ตัดคำว่าอุบาสิการามออก สร้างขึ้นในปีเดียวกันกับที่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ คือเมื่อปี พ.ศ.2325 สันนิษฐานว่าชาวจีนเป็นผู้สร้างวัด เนื่องจากพระอุโบสถหลังเดิมเป็นลักษณะแบบจีน พระประธานในพระอุโบสถวัดสุวรรณนี้เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่งดงามมาก กล่าวกันว่าชาวจีนผู้สร้างวัดนั้นได้อัญเชิญมาจากสุโขทัยเพื่อนำมาประดิษฐานตั้งแต่ครั้งสร้างวัด นอกจากนั้นบริเวณด้านข้างพระอุโบสถก็ยังมีวิหาร “หลวงพ่อทรมานกาย” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกข์กิริยา อีกทั้งบริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดก็ยังมีพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) ให้ประชาชนได้สักการะอีกด้วย

ที่ตั้ง : 264 เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
เบอร์ติดต่อ : 0 - 2437 - 5585
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 6, 84, 89, 105, 111, 149, 164, 173
เวลาทำการ : ทุกวัน 08.00- 17.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม