โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว ภาคประชาชน 26 ก.พ.63 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน พร้อมด้วย นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ย ผู้อำนวยการส่วนการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) หน.กลุ่มงานแผนฯ หน.กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และหน.กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ส่วนการท่องเที่ยว ณ โรงแรมอินทรา รีเจ้นท์ ประตูน้ำ กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยการเริ่มต้นรวมกลุ่มของคนในชุมชน และสามามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ทำให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ผู้ร่วมโครงการฯประกอบด้วย ผู้แทนแหล่งท่องเที่ยว 50 เขตและผู้เกี่ยวข้อง รวม 80 คน "จากการอบรมในวันนี้พบว่า ศักยภาพของผู้นำในแต่ละแหล่ง ไม่ธรรมดา มีทั้งความรู้ ความสามรถ ในเรื่องราวของการท่องเที่ยวชุมชนที่หลากหลายมากมายด้วยประสบการณ์ ที่สำคัญมีใจในการทำสิ่งที่รัก คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ก้าวไกล สิ่งที่ขาดคือการบูรณาการและเชื่อมโยงเครือข่ายให้เข้มแข็ง ซึ่งสิ่งนี้ ส่วนการท่องเที่ยวขอเป็นผู้เติมเต็มและจัดให้จ้า" และในวันที่ 29 ก.พ.-1 มี.ค.63 จะนำผู้เข้าร่วมโครงการฯศึกษาดงาน ณ จังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว สธท.สวท.