พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

            พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum) เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุน โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เยาวชนไทย ให้มีความสนใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเริ่มต้นลงทุน และเข้าใจถึงความสำคัญของตลาดทุน ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมได้รู้จักและตระหนักถึงปัญหาทางการเงินที่มีอยู่รอบ ๆตัว จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในที่สุด นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ที่ตั้ง : ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2009 9999
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 73, 73ก, 98, 136, 163, 172, 179, 185, 206,514, 517, 528, 529
  รถไฟฟ้า MRT : สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
วันเวลาเปิด-ปิด : อังคาร – อาทิตย์ เวลา 09.30 – 19.00 น. (ปิดให้บริการวันจันทร์) ปิดขายบัตรเวลา 18.00 น.
ค่าเข้าชม : บุคคลทั่วไป (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) ราคา 100 บาท
  เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ในการเข้าชมฟรี:
        เด็ก นักเรียน นักศึกษา (อายุไม่เกิน 23 ปี) **โปรดแต่งกายด้วยเครื่องแบบ หรือ แสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา
        ผู้สูงอายุ (ชาวไทยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป) ภิกษุ สามเณร และผู้พิการ **โปรดแสดงบัตรประชาชน
        ผู้เข้าชมแบบกลุ่ม (ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป) **ต้องยื่นหนังสือขอเข้าชมจากหน่วยงานต้น สังกัด