พิพิธภัณฑ์สักทองวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

             ตั้งอยู่ภายในวัดเทวราชกุญชร เป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ภายในพิพิธภัณฑ์ชั้นบนมีการจัดแสดงรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง (ไฟเบอร์กลาส) ซึ่งมีลักษณะเท่าองค์จริงของสมเด็จพระสังฆราช 18 พระองค์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนได้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนชั้นล่างจัดแสดงภาพประวัติของสมเด็จพระสังฆราชทุกประองค์ และยังเป็นเรือนทรงปั้นหยาที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง

ที่ตั้ง : วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เลขที่ 90 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-2430
เวลาทำการ : ทุกวันตั้งแต่ 10.00 – 17.00 น.
การเดินทาง: รถโดยสารประจำทางสาย :  3, 9, 16, 19, 30, 32, 33, 43, 64, 65, 110,505
  เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าเทเวศร์
  เรือข้ามฟาก : เทเวศร์ - วัดคฤหบดี, เทเวศร์ - วัดบวรมงคล
ค่าเข้าชม : 10 บาท