พิพิธภัณฑ์เหรียญ

               พิพิธภัณฑ์เหรียญ เป็นแหล่งข้อมูลและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยและนานาชาติ ในแต่ละยุคสมัยเชื่อมโยงถึงปัจจุบัน วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญและน่าสนใจได้แก่ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก นอกจากนี้ยังมีเหรียญนานาชาติโดดเด่นทางด้านวัตกรรมที่นำมาบรรจุเอาไว้ในเหรียญ เช่น เหรียญที่มีการบรรจุรหัสพันธุกรรม DNA ของเสือชีตาร์ เหรียญที่สามารถสแกนรหัส QR ได้

ที่ตั้ง : ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2282-0818
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 3, 6, 9, 15, 32, 33, 54, 56, 64,65
  เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าพระอาทิตย์
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) 
  รอบแรกเริ่มเวลา 10.00 น. รอบสุดท้ายเวลา 17.00 น. มีรอบเข้าชมทุก ๆ 20 นาที *แต่ละรอบ รองรับผู้ชมได้จำนวน 20 ท่าน*
ค่าเข้าชม : ประมาณ 100 บาท
  กรณีเข้าชมฟรี:
        เด็ก (สูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร)
        นักเรียน นิสิตนักศึกษา(ไม่เกินระดับปริญญาตรี) ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร
        พระภิกษุ สามเณร และนักบวช
        ผู้สูงอายุมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (แสดงบัตรประชาชน) และผู้พิการ