พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

        พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เดิมเป็นโรงเก็บเรือรบและเรือพระที่นั่ง ซึ่งมีประวัติความสำคัญมาแต่โบราณ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรือพระราชพิธี 8 ลำ จากกระบวนพยุหยาตราชลมารค และที่สิ่งที่น่าสนใจคือเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าในงานศิลปกรรม ที่สำคัญยังสามารถนำมาใช้ในการพิธีต่าง ๆ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นเรือพระที่นั่งในพระมหากษัตริย์ไทยที่มีแห่งเดียวในโลก

 

ที่ตั้ง : 80/1 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0-2424-0004
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 9.00-17.00 น. ปิดวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทางสาย : 19, 57, 79, 80, 81, 91, 127, 147, 149

 

เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าสะพานปิ่นเกล้า

 

เรือข้ามฟาก : ท่ารถไฟ - ท่าพระจันทร์

ค่าเข้าชม :

คนไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท สำหรับนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ พระภิกษุสามเณร และนักบวชใน

 

ศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าเข้าชม